ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចេញព្រឹត្តបត្រ​ព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍​កម្ពស់ទឹក នៅតាម​បណ្តាស្ថានី​យជលសាស្ត្រទាំង​៨

រាជធានីភ្នំពេញ៖នា​ព្រឹកថ្ងៃទី​០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បាន​ចេញ​ព្រឹត្តបត្រព័ត៌មា​ន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក នៅតាមបណ្តាស្ថានី​យជលសាស្ត្រទាំង​៨រួមមាន

ទន្លេ​មេគង្គស្ទឹង​ត្រែង
ទន្លេមេ​គង្គក្រចេះ
ទន្លេមេ​គង្គកំពង់ចាម
ទន្លេបា​សាក់ចតុមុខ
ទន្លេមេគង្គអ្នកលឿង
ទន្លេបា​សាក់កោះខែល
ទន្លេសា​បព្រែកក្តាម
ទន្លេសាប-​កំពង់លួង

ព័ត៌មានលំអិត​សូមអានព្រឹត្តបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក របស់ក្រសួងធនធាន​ទឹក និងឧតុ​និយម ដែលមានដូចខាងក្រោម៖