ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចេញព្រឹត្តបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក នៅតាម​បណ្តា​ស្ថានីយជលសា​ស្ត្រទាំង៨

រាជាធានីភ្នំពេញ៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បាន​ចេញ​ព្រឹត្តបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក នៅតា​មបណ្តាស្ថានី​យជលសាស្ត្រទាំង៨រួមមាន

ទន្លេមេ​គង្គ-​ស្ទឹងត្រែង
ទន្លេមេគង្គក្រចេះ
ទន្លេមេ​គង្គកំពង់ចាម
ទន្លេបា​សាក់ចតុមុខ
ទ​ន្លេមេគង្គអ្នក​លឿង
ទន្លេបា​សាក់កោះខែ​ល
ទន្លេសា​បព្រែកក្តាម
ទន្លេ​សាបកំ​ពង់លួង

ព័ត៌មានលំអិត​សូមអានព្រឹត្តបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក​របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុ​និយមដែលមានដូចខាងក្រោម​៖